Visit North Idahohomepage North Idaho Tourism logo

Silver Mountain Gondola

Silver Mountain Gondola, courtesy Silver Mountain