Visit North Idahohomepage North Idaho Tourism logo

Silver Mountain Gondola NITA

Silver Mountain gondola during the winter